Važni telefoni

Ocijeni >

SO Danilovgrad +382(0)20812022; +382(0)20810140      
Kancelarija za prevenciju narkomanije +382(0)20811080      
Matična služba +382(0)20812062      
Sekretar Sekretarijata za privredu i finansije +382(0)20812151      
Služba za poljoprivredu  +382(0)20816131;  +382(0)20816133      
Služba za privredu +382(0)20816132      
Sekretarijat za imovinu +382(0)20811992      
Sekretarijat za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine +382(0)20812040      
Komunalna policija +382(0)20813337      
Služba za zajedničke poslove +382(0)20816130; +382(0)20816125      
Služba zaštite  +382(0)20811093; +382(0)20810385; +382(0)67666093; +382(0)68081093; +382(0)68380093; +382(0)20810386      
JU Centar za kulturu Danilovgrad  +382(0)20812032      
JU Umjetnička kolonija Danilovgrad  +382(0)20811038;  +382(0)68058689        
JKP Danilovgrad +382(0)20811550; +382(0)20812720; +382(0)20810345      
Direkcija za saobraćaj, održavanje i izgradnju puteva na području opštine Danilovgrad +382(0)20811450; +382(0)69022538; +382(0)20812744      
Opštinska organizacija Crvenog krsta Danilovgrad +382(0)20811461; +382(0)20811461      
Dom zdravlja Danilovgrad +382(0)20812106; +382(0)20811575      
Elektredistribucija Danilovgrad +382(0)20811022; +382(0)20812600      
Telekom Danilovgrad +382(0)20811444; +382(0)20812118      
Pošta Crne Gore +382(0)20811256; +382(0)20811555      
JU Srednja škola Petar I Petrović Njegoš Danilovgrad  +382(0)20813043; +382(0)20812330      
MUP centar +382(0)20812222      
Policijska akademija +382(0)20812520      
Forenzički centar +382(0)20812520; +382(0)20817101         
Autobuska stanica +382(0)20811711      
Auto-moto savez  +382(0)20811298