Izletišta na rijeci Zeti

 
Ocijeni >

Sama dolina rijeke Zete predstavlja posebnu kulturno-turističku baštinu na malom prostoru. Zapravo ona je velika prirodna baština ljepote, boja, zvukova, bogata florom i faunom, a sve to predstavlja poseban oblik uživanja pod otvorenim nebom. Na obalama Zete borave ribari, lovci, izletnici, mještani, mladež na kupanju, mlinari... Zeta je posebna misterija koja je inspirisala mnoge pisce, slikare i reportere. Na njenim obalama, ili nešto dalje, postoji mnogo vidikovaca sa kojih turisti mogu posmatrati rijeku, njene mostove i okolinu.

Mostovi na rijeci Zeti su, u stvari, kapije danilovgradske opštine. Teritorija Opštine, zapravo, počinje i završava se mostovima.

Na Zeti je 6 mostova: na Glavi Zete, Tunjevu, Dobrom Polju, Slapu, Danilovgradu i Spužu. Osim ovih postoje i mostovi na Sušici koji spajaju djelove Bjelopavlićke ravnice sa Katunskom nahijom.

U najznačajnija izletišta i kupališta na Zeti se ubrajaju: Glava Zete, Tunjevo, kupalište ispod mosta u Danilovgradu i kupalište u Spužu.

Komentari (0)